Αρχική Περί Φωτοβολτάικων Αυτοπαραγωγή - Net Metering

Αυτοπαραγωγή - Net Metering

Με το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής - Net Metering, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια που απολαμβάνουμε όλο το χρόνο για να παράξετε την δική σας ηλεκτρική ενέργεια και να ελαχιστοποιήσετε το λογαριασμό ρεύματος! Με τον τρόπο αυτό γίνεστε αυτοπαραγωγός, με την έννοια του ότι θα παράγετε την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνετε, καθώς η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργεια θα αφαιρείται από την  καταναλισκόμενη για την περίοδο ενός έτους.

Ο συμψηφισμός  αυτός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο Net-Metering) επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Παράδειγμα εφαρμογής
Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε ένα κύκλο καταμέτρησης - τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για ένα έτος οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.
Τα βασικά σημεία του Net Metering είναι τα εξής:

 1. Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
 2. Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού για την κάλυψη της ζήτησης, τότε θα λαμβάνεται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
 3. Η επάρκεια της ενέργειας του φωτοβολταϊκού δεν θα χάνεται, αλλά θα διοχετεύεται στο δίκτυο
 4. Στο σύνολο τριών ετών, η ενέργεια που απορροφήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που διοχετεύτηκε σε αυτό και θα χρεώνεστε μόνο με τη διαφορά.


Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να:

 • μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για 25 χρόνια!
 • προστατευθούμε από οποιεσδήποτε αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας
 • εκμεταλλευτούμε αυτή την αστείρευτη πηγή ενέργειας αντικαθιστώντας άλλες πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα στη καθημερινότητα μας. Π.χ. πετρέλαιο, καυσόξυλα, υγραέριο, γιατί όχι και τη βενζίνη του αυτοκινήτου.
 • αυτονομηθούμε ενεργειακά

Λογαριασμός Ηλεκτρικής Ενέργειας

Από το σύνολο των χρεώσεων του λογαριασμού ρεύματος που αναγράφονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, δεν συμμετέχουν στον συμψηφισμό οι χρεώσεις που αναφέρονται στα πάγια (πάγιο) καθώς και στις Χρεώσεις ΔΗΜΟΥ και τέλος ΕΡΤ, οι οποίες δεν αφορούν χρεώσεις σχετικές με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Από τις χρεώσει που αναφέρονται σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, έχουμε τα εξής:
 • Χρεώσεις που συμψηφίζονται μεταξύ παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό και καταναλισκόμενης ενέργειας. Αυτή είναι η ανταγωνιστική χρέωση προμήθειας ρεύματος 1
 • Χρεώσεις που επιβαρύνουν το καταναλωτή μόνο για την ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο. Στην ουσία με το φωτοβολταϊκό γίνεται εξοικονόμηση μόνο για το τμήμα της ενέργειας που χρησιμοποιείται για ιδία χρήση (ιδιοκατανάλωση). Η βέλτιστη εκμετάλλευση του φωτοβολταϊκού σε ότι αφορά τις χρεώσεις αυτές θα γίνεται όταν όλη η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται για  ιδία χρήση. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι χρεώσεις ενέργειας για ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ 2, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 4,  Λοιπές Χρεώσεις 5 και Διάφορα (ΕΦΚ, Ειδικό τέλος) 6.
 • Η χρέωση των  Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) 3 θα επιβαρύνει τον καταναλωτή για όλη την καταναλισκόμενη ενέργεια, δηλαδή η χρέωση αυτή παραμένει ως έχει.
Λογαριασμός Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εικόνα 1. Παράδειγμα Λογαριασμού ρεύματος
Με βάση τα παραπάνω, τα ποσά του λογαριασμού που μπορεί να εξοικονομηθούν με την αυτοπαραγωγή είναι τα 1, 2, 4, 5 και 6
Το πρώτο ποσό 1 είναι το ποσό που συμψηφίζεται, οπότε ανάλογα με την παραγόμενη ετήσια ενέργεια του φωτοβολταϊκού, είναι δυνατόν το ποσό αυτό να μηδενιστεί στον λογαριασμό ρεύματος.
Από το ποσό των 2, 4, 5 και 6 εξοικονομείται το τμήμα του ποσού που αντιστοιχεί σε παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού η οποία οδηγείται απευθείας στην κατανάλωση.
Ανάλογα με το τιμολόγιο  χρεώσεων του λογαριασμού ρεύματος σας ,προκύπτει ότι ετησίως θα πληρώνετε για το σύνολο του λογαριασμού ρεύματος τα εξής:

Χρεώσεις Ποσοστό λογαριασμού
Χρεώσεις Ενέργειας με συμψηφισμό 53% - 60%
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ενέργειας 30% - 33 %
ΥΚΩ - Ισχύς – Πάγια- 4% - 11%
Πίνακας 2.  Σύνολο χρεώσεων λογαριασμού ρεύματος για ένα έτος.

Από τον παραπάνω πίνακα τα ποσά του λογαριασμού που μπορεί να εξοικονομηθούν με την αυτοπαραγωγή είναι τα δύο πρώτα. Το πρώτο ποσό, που αντιστοιχεί στο 53% έως 60% του λογαριασμού, είναι το ποσό που συμψηφίζεται, ενώ το δεύτερο ποσό, που αντιστοιχεί στο 30% με 3ε% του λογαριασμού, μπορεί να εξοικονομηθεί αν πετύχουμε ταυτοχρονισμό μεταξύ παραγωγής φωτοβολταϊκού και κατανάλωσης.
Άρα ο στόχος της εξοικονόμησης είναι από 53% μέχρι 85%.
Το ακριβές ποσό της εξοικονόμησης εξαρτάται από τον συντελεστή ιδιοκατανάλωσης, δηλαδή το ποσοστό της παραγωγής Φ/Β που οδηγείται άμεσα στη ζήτηση και το συγκεκριμένο τιμολόγιο χρέωσης.

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )