Αρχική Έργα

Έργα

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής

20/4/2015
Εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 10 kWp σε δώμα στο Απσόχωμα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

11/8/2015
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp σε δώμα στη Μεθώνη του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.

2/10/2015
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 5 kWp σε στέγη στην Θουρία Μεσσηνίας.

3/10/2015
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 10 kWp σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

15/4/2016
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 10 kWp επί εδάφους στα Μενινά Καλαμάτας Μεσσηνίας.

14/2/2017
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 20 kWp σε δώμα στο Γενικό Νοσοκομείου Καλαμάτας

22/3/2017
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 20 kWp στο ΤΕΙ Καλαμάτας.

9/5/2017
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 3.5 kWp σε στέγη στη Βέργα Καλαμάτα

10/7/2017
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 8.26 kWp σε στέγη στη 1ο Ειδικό Σχολείο Καλαμάτας

10/7/2017
Εγκαταστάθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα αυτοπαραγωγής ισχύος 6.2 kWp σε στέγαστρο στην Καλαμάτα


Φωτοβολταϊκά Συστήματα & Πάρκα  που έχουν ενεργοποιηθεί

27/7/2010
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο με trackers ισχύος 99.8 kW σε γήπεδο στην περιοχή Σκάλας στη Μεσσηνία. Το πάρκο κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την HeliosRES

27/8/2010
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7.8 kW σε δώμα στο Πανόραμα Μικρής Μαντίνειας στη Μεσσηνία.

27/8/2010
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.6 kW σε στέγη στη Βελίκα στη Μεσσηνία

1/10/2010
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Ξηροκάμπι στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

20/10/2010
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Τέρμα Λακωνικής στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

8/11/2010
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Αγία Τριάδα Καλαμάτας

27/11/2010
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.7 kW σε δώμα στο κέντρο της Καλαμάτας

25/01/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε δώμα στην Αγία Τριάδα Καλαμάτας στη Μεσσηνία

15/02/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στη Βελίκα στη Μεσσηνία

20/02/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.5 kW σε στέγη στην Πλάκα Καλαμάτας

21/02/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στη Βελίκα στη Μεσσηνία

03/03/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.36 kW σε στέγη στο Πεταλίδι Μεσσηνίας

12/03/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.83 kW σε δώμα στην Καλλιθέα Καλαμάτας Μεσσηνίας

23/03/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στη ΒΙ.ΠΕ. Καλαμάτας στη Μεσσηνία.

07/04/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στα Τσουκαλαίικα στη Μεσσηνία.

08/04/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε δώμα στα Λέϊκα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

08/04/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

21/04/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kW σε στέγη στην Βέργα Καλαμάτας στη Μεσσηνία.

21/04/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Γαννιτσάνικα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

27/04/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.06 kW σε δώμα στην περιοχή Αγία Τριάδα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

29/04/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στον οικισμό Γάμβρια Μεσσηνίας

02/05/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.89 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας

02/05/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.89 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας

02/05/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας

03/05/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας

06/05/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.50 kW σε δώμα στα Τουρκολέκα Αρκαδία

07/06/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7.68 kW σε στέγη στα Αρφαρά Μεσσηνίας

02/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας

03/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας

03/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας

04/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στη Μικρή Μαντίνεια Μεσσηνίας

04/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

05/07/2011
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό πάρκο με trackers ισχύος 19.8 kW σε γήπεδο στην περιοχή Χατζή Μεσσηνίας.Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την HeliosRES

08/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη & δώμα στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας

13/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 6.35 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

15/07/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.88 kW σε στέγη στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

01/08/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στη Βέργα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

11/08/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.88 kW σε στέγη στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

08/09/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στου Χανδρινού Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία.

13/09/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στη Βέργα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

06/10/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.90 kW σε δώμα στην περιοχή Αίπεια Μεσσηνίας.

11/10/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

24/10/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στη Καλαμάτα Μεσσηνίας.

24/10/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Ελαιοχωρίου (Περιβολάκια) Μεσσηνίας.

28/10/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.90 kW σε δώμα στα Τσουκαλαίϊκα Μεσσηνίας.

29/10/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

11/11/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Άνθεια Μεσσηνίας.

11/11/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Άνθεια Μεσσηνίας.

11/11/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε στέγη στην περιοχή Μελιγαλά Μεσσηνίας.

13/11/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 19.88 kW σε γήπεδο στην περιοχή Κρεμμυδίων Μεσσηνίας.

13/11/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

13/11/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην περιοχή Παλαιόχωρα Αβίας.

15/11/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

12/12/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην περιοχή Στούπας Δυτικής Μάνης.

16/12/2011
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

27/1/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Αίπεια Μεσσηνίας.

27/1/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Αίπεια Μεσσηνίας.

28/1/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7.7 kW σε στέγη στην Μεθώνη Μεσσηνίας.

28/1/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε στέγη στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.

29/1/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.98 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.

21/2/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.

21/2/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.

24/2/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στον Ανεμόμυλο Μεσσηνίας.

02/03/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 99.88 kW σε γήπεδο στην περιοχή Άνω Αμπελόκηποι Μεσσηνίας.

03/03/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.8 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.

19/03/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Λέϊκα στην Καλαμάτα.

19/03/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην  Καλαμάτα.

26/03/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην  Καλαμάτα.

26/03/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.8 kW σε δώμα στην παραλία Καλαμάτας.

26/03/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.89 kW σε στέγη στην  Γιαννιτσάνικα στην Καλαμάτα.

04/04/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.8 kW σε δώμα στην περιοχή Αγία Τριάδα Καλαμάτας.

06/04/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε δώμα στην περιοχή Αγία Τριάδα Καλαμάτας.

09/04/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Ίκλαινα Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία.

22/04/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο κέντρο της Καλαμάτας.

23/04/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.8 kW σε στέγη στην Πιπερίτσα Μεσσηνίας.

02/05/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκός Σταθμός επί κτηρίου ισχύος 100.0 kW στην Καλαμάτα.

15/05/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρα Μεσσηνίας.

15/05/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.

15/05/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρα Μεσσηνίας.

15/05/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας.

15/05/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας.

05/06/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.

05/06/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

05/06/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.

06/06/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

06/06/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.

08/06/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην περιοχή Εξοχικό στα Φιλιατρά Μεσσηνίας

09/06/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

09/06/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 77.28 kW σε γήπεδο στην περιοχή Μικρής Μαντίνειας Μεσσηνίας.

22/06/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.88 kW σε στέγη στην Άνω Άμφεια Μεσσηνίας.

27/06/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Μάλτα Μεσσηνίας.

03/08/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100 kW στη Μικρή Μαντίνεια, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

10/07/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ιισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

16/07/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.85 kW σε στέγη στη Μικρή Μαντίνεια, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

16/07/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκόσύστημα ισχύος 8.16 kW σε δώμα στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.

19/07/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.85 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

20/07/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.95 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

31/07/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.84 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

31/07/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε δώμα στο Φουρφουρά Ρεθύμνης.

09/08/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

09/08/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Αριοχώρι Μεσσηνίας.

05/10/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκο σύστημα ισχύος 9.99 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

05/10/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκο σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στο Πέυκο Μεσσηνίας.

05/10/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.80 kW σε στέγη στοην Παλαιόχωρα Αβίας Μεσσηνίας.

06/10/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκο σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

07/10/2012
Ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκο σύστημα ισχύος 9.76 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

08/10/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,00 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

09/10/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Απρόχωμα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

09/10/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

10/10/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 6.71 kW σε δώμα στη Γλυφάδα Μεσσηνίας.

12/10/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

18/10/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.76 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

18/10/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.75 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

24/10/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Γέρακα Αττικής.

12/11/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.

01/12/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Νεοχώρι Οιχαλίας Μεσσηνίας.

01/12/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Ελαιοχώρι Μεσσηνίας.

26/12/2012
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.00 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας.

02/02/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Ρίγκλια Μεσσηνίας.

03/02/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7.95 kW σε δώμα στο Περιστέρι Αττικής.

29/01/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100 kW στη Μικρή Μαντίνεια Μεσσηνίας.

02/02/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στο Φραγκοπήγαδο Καλαμάτας Μεσσηνίας.

02/02/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στο Χατζή Μεσσηνίας.

02/02/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στα Λέικα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

02/02/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

02/03/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.875 kWp στα Γιανιτσάνικα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

16/04/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 5 kWp σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

30/04/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στο Πεύκο Μεσσηνίας.

08/05/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.945 kWp σε στέγη στο Καρβέλι Μεσσηνίας.

16/05/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 9.87 kWp σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

30/05/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

30/05/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

30/05/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στον Λαδά Μεσσηνίας.

21/06/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

26/06/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100 kWp στο Ασπρόσωμα Δήμου Καλαμάτας Μεσσηνίας.

28/06/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100 kWp στον Ευαγγελισμό Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.

28/06/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100 kWp στον Ευαγγελισμό Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.

09/08/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε δώμα στη Νέα Κορώνη Μεσσηνίας.

17/10/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στον Ευαγγελισμό Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.

17/10/2013
Ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 10 kWp σε στέγη στον Ευαγγελισμό Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας.


Προβολή Φωτοβολταϊκά Συστήματα SolarWay σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )