Αρχική Η Εταιρεία Υπηρεσίες

Μελέτη – Σχεδιασμός

Μελετάμε και σχεδιάζουμε τόσο τα τεχνικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος όσο και την οικονομική σκοπιμότητα της επένδυσης σας. Με την χρήση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού πρόγνωσης των μετεωρολογικών δεδομένων και προσομοίωσης της λειτουργίας μιας εγκατάστασης (simulation), μας δίνεται η δυνατότητα να αναλύσουμε την προβλεπόμενη παραγόμενη ενέργεια του σταθμού και να σας παραδώσουμε μια ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική μελέτη προκειμένου να αποφασίσουμε μαζί τη σκοπιμότητα μιας επένδυσης.

Χρηματοδότηση επένδυσης

Σας βοηθάμε, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε στην επιλογή της κατάλληλης χρηματοδότησης της επένδυσης σας όπως και στην ασφαλιστική κάλυψη του συστήματος σας.

Αδειοδότηση

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε όλη την διαδικασία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες άδειες για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Αν επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία αδειοδότησης του συστήματος σας.

Προμήθεια Εξοπλισμού

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επιλέξουμε για κάθε έργο τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει τεχνολογικών ιδιαιτεροτήτων, αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας και τελικού κόστους. Κάθε έργο είναι για εμάς ιδιαίτερο και απαιτεί όχι μόνο ιδιαίτερο σχεδιασμό, αλλά και επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, που περιλαμβάνει:

φωτοβολταϊκά πάνελ

αντιστροφείς

βάσεις στήριξης

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (καλωδιώσεις, αντικεραυνική προστασία, προστασία από υπερτάσεις κλπ).

Εγκατάσταση

Η SolarWay αναλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος παραδίδοντας τον «με το κλειδί στο χέρι».

Αυτό περιλαμβάνει:

· Τη διαμόρφωση χώρου

· Την ειδική περίφραξη υψηλών προδιαγραφών

· Τη συναρμολόγηση του συστήματος στήριξης (σταθερού ή κινητού)

· Την καλωδίωση

· Την εγκατάσταση των αντιστροφέων σε κατάλληλα προκατασκευασμένο οικίσκο

· Την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας

· Τις διαδικασίες διασύνδεσης στο Δίκτυο

· Τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού και την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας όλων των συστημάτων.

Όλα τα έργα μας, παραδίδονται εμπρόθεσμα βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Κάθε έργο υλοποιείται ακολουθώντας μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργου (Project Management) ώστε να εξασφαλίσουμε την έγκαιρη και ποιοτικά άρτια ολοκλήρωση του έργου

Διασύνδεση με το δίκτυο.

Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες διασύνδεσης στο Δίκτυο, όπως και η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας όλων των συστημάτων υλοποιούνται από την SolarWay.

Υποστήριξη και Συντήρηση

Η SolarWay μπορεί να αναλάβει την προληπτική συντήρηση, παρακολούθηση και υποστήριξη του συστήματος σας.

Το Τμήμα Συντήρησης της SolarWay δημιουργήθηκε ήδη από το 2010 με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ΦΒ σταθμών που κατασκεύασε η SolarWay για τους πελάτες της.


Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ΦΒ σταθμού σας.  Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ΦΒ σταθμών όπως είναι η Sunlight ABEE και η HeliosRes έχουν αναθέσει την συντήρηση των ΦΒ σταθμών των πελατών τους στη Μεσσηνία στην SolarWay.


H SolarWay έχει αναλάβει τη συντήρηση σε πάνω από 40 Φωτοβολταϊκού σταθμούς ισχύος 100 kWp, σε 1 Φ/Β σταθμό ισχύος 400 kWp και σε συνεργασία με την Sunlight ABEE έχει αναλάβει την συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW στην περιοχή της ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Επίσης η SolarWay έχει αναλάβει τη συντήρηση σε 50 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες ισχύος μέχρι 10 kWp


Η SolarWay είναι στη διαδικασία να λάβει πιστοποίηση από οργανισμό επιθεώρησης και πιστοποίησης, για τις υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει στους πελάτες της με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008.

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )