Αρχική Η Εταιρεία Τομείς Δραστηριότητας

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής - Net Metering

Με το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής - Net Metering, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλιακή ενέργεια που απολαμβάνουμε όλο το χρόνο για να παράξετε την δική σας ηλεκτρική ενέργεια και να ελαχιστοποιήσετε το λογαριασμό ρεύματος! Με τον τρόπο αυτό γίνεστε αυτοπαραγωγός, με την έννοια του ότι θα παράγετε την ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνετε, καθώς η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργεια θα αφαιρείται από την  καταναλισκόμενη για την περίοδο ενός έτους.


Ο συμψηφισμός  αυτός μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο Net-Metering) επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει εξολοκλήρου  τις καταναλώσεις  του σε ηλεκτρική ενέργεια ή μέρος αυτών, ενώ παράλληλα του δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.


Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε ένα κύκλο καταμέτρησης - τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για ένα έτος οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.
Τα βασικά σημεία του Net Metering είναι τα εξής:

  1. Όλη η παραγόμενη ενέργεια του φωτοβολταϊκού συστήματος θα διοχετεύεται στην ζήτηση του χρήστη.
  2. Όταν δεν επαρκεί η ενέργεια του φωτοβολταϊκού για την κάλυψη της ζήτησης, τότε θα λαμβάνεται το υπόλοιπο της ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
  3. Η επάρκεια της ενέργειας του φωτοβολταϊκού δεν θα χάνεται, αλλά θα διοχετεύεται στο δίκτυο
  4. Στο σύνολο του έτους η ενέργεια που απορροφήθηκε από το δίκτυο θα συμψηφίζεται με την ενέργεια που διοχετεύτηκε σε αυτό και θα χρεώνεστε μόνο με τη διαφορά.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να:

  • μειώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για 25 χρόνια!
  • προστατευθούμε από οποιεσδήποτε αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας
  • εκμεταλλευτούμε αυτή την αστείρευτη πηγή ενέργειας αντικαθιστώντας άλλες πηγές τις οποίες χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα στη καθημερινότητα μας. Π.χ. πετρέλαιο, καυσόξυλα, υγραέριο, γιατί όχι και τη βενζίνη του αυτοκινήτου.
  • αυτονομηθούμε ενεργειακά

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Κτηρίων

Εγκαθίστανται σε δώμα, στέγη ή στέγαστρο κατοικιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο.

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Φωτοβολταϊκά πάρκα διασυνδεδεμένα με το ηλεκτρικό δίκτυο όπου η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο.

Ενσωματωμένα σε κτήρια φωτοβολταϊκά στοιχεία

Ενσωματωμένα σε Κτήρια Φωτοβολταϊκά Στοιχεία - Building Integrated Photovoltaic (BIPV). Πρόκειται για φωτοβολταϊκά στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται στα κτίρια ως δομικά στοιχεία τους αντικαθιστώντας συμβατικά οικοδομικά υλικά, όπως είναι υαλοπίνακες, κεραμίδια, προσόψεις, σκίαστρα, φωταγωγοί κλπ.

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, για οικιακές και βιοτεχνικές εφαρμογές ή ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για την κάλυψη κάθε ενεργειακής ανάγκης σε κάθε είδους εγκαταστάσεις που είτε δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΗ είτε επιθυμούν να καλύψουν μέρος των ενεργειακών τους αναγκών με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα

Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δηλαδή φωτοβολταϊκό σύστημα σε συνδυασμό με γεννήτρια πετρελαίου - ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος , ανεμογεννήτρια ή και με το κεντρικό δίκτυο.

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )