Αρχική downloads

Νομοθεσία

Σελίδα 1 από 2 - Συνολικά 16 καταχωρήσεις
2016-08-09 Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ A 149 - 09.08.2016 πουαφορά στο νομοσχέδιο: "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θ...
Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 0 | Προβολές: 1043 |
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Αριθ. Α.Υ./Φ1/οικ.18513, Συμπ...
Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 0 | Προβολές: 5471 |
Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές, Α.Υ. 40158/25.8.2010 (ΦΕΚ Β 1556/22.9.2010) όπως τροποποιήθηκε ...
Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 2459 | Προβολές: 6147 |
Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών.
Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς Α.Υ. 36720/25.8.2010 (ΦΕΚ Α 376/ 6.9.2010) όπως τροποποιήθ...
Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 2434 | Προβολές: 5619 |
2010/12/22 - Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 1266 | Προβολές: 2162 |
2010/10/01 - Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργε

Aποφ. Φ1 οικ.19598 ΦΕΚ 1630 Β 11.10.2010

Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 1351 | Προβολές: 2099 |
2011/02/01 - Τροποποίηση της με αριθμ. 168040/03−09−2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης κα

Αρ. 072528 ΦΕΚ 102 Β 01.02.2011

Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 1490 | Προβολές: 2165 |
2010/12/31 - Τροποποίηση της Δ6/Φ1/οικ. 8684/24.4.2007 (ΦΕΚ Β΄ 694) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την Δ6/Φ1/οικ.15450/18.7.2007 (ΦΕΚ Β΄

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.27904 ΦΕΚ 2143 Β 31.12.2010

Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 1348 | Προβολές: 2244 |
2010/12/16 - Ερμηνευτική εγκύκλιος διατάξεων ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928

Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 1908 | Προβολές: 2301 |
2010/12/03 - Τήρηση Μητρώου Αδειών και υποβολή στοιχείων και πληροφοριών στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. από κατόχους μονάδων Α.Π.Ε.

Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.24840 ΦΕΚ 1900 B 03.12.2010

Κώστας Μουρτζανός | Λήψεις: 1477 | Προβολές: 2027 |
<< Αρχική < Προηγούμενα 1 2 Επόμενα > Τελευταία >>

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )