Αρχική Νέα Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

4 Νέα Φωτοβολταϊκά Πάρκα ενεργοποιήθηκαν το Φεβρουάριο από την SolarWay

Καλαμάτα 04/02/2013

Άλλα 4 φωτοβολταϊκά Πάρκα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay τον φεβρουάριο 2013.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

  • Την 29/01/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 100 kW στη Μικρή Μαντίνεια Μεσσηνίας.

  • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στο Φραγκοπήγαδο Καλαμάτας Μεσσηνίας.

  • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στο Χατζή Μεσσηνίας.

  • Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 99.96 kW στα Λέικα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

19 Φωτοβολταϊκά Συστήματα ενεργοποιήθηκαν το τελευταίο τετράμνηνο από την SolarWay

Καλαμάτα 03/02/2013

Άλλα 19 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά το τελευταίο τετράμηνο.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 05/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.99 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

Την 05/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στο Πέυκο Μεσσηνίας.

Την 05/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.80 kW σε στέγη στοην Παλαιόχωρα Αβίας Μεσσηνίας.

Την 06/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 07/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.76 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 08/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 3,00 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 09/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Απρόχωμα Καλαμάτας Μεσσηνίας.

Την 09/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 10/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 6.71 kW σε δώμα στη Γλυφάδα Μεσσηνίας.

Την 12/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 18/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.76 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 18/10/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 2.75 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 24/10/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Παλλήνη Αττικής.

Την 12/11/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Την 01/12/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στο Νεοχώρι Οιχαλίας Μεσσηνίας.

Την 01/12/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στα Περιβολάκια Μεσσηνίας.

Την 26/12/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.00 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας.

Την 02/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Ρίγκλια Μεσσηνίας.

Την 03/02/2013 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7.95 kW σε δώμα στο Περιστέρι Αττικής.

Παρά την εισφορά, η επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα είναι επικερδής!

Τελικά ψηφίστηκε την 7/11/2012 ελαφρώς μειωμένη η έκτακτη εισφορά για του φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
Συγκεκριμένα:


α) Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους, έως 31.12.2011.


β) Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους, μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας βάσει της τιμής που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012.


γ) Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους, μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012.


δ) Σε δέκα τοις εκατό (10%) για τους λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ και τους σταθμούς ΣΗΘΥΑ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να παραταθεί, για ένα ακόμη έτος, η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς.


Σημειώνεται ότι τα συστήματα μέχρι 10 kWp εξαιρούνται από την έκτακτη εισφορά.


Τέλος δίνεται διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για την ενεργοποίηση σταθμών ισχύος έως και 10 MW, που έχουν υπογράψει σύμβαση πριν την 8/11/2012 εκτός και αν το 18-μηνο λήγει νωρίτερα.


Η έκτακτη εισφορά θα ισχύσει για  το χρονικό διάστημα από 1.7.2012 έως και 30.6.2014 (δύο χρόνια) με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα.


Όπως θα δούμε και στη συνέχεια η εισφορά πλήττει κυρίως του παλιούς επενδυτές και πολύ λιγότερο όσους δεν έχουν κατασκευάσει ακόμα ή βρίσκονται στην φάση υλοποίησης του σταθμού τους.


Για να αναλύσουμε τις επιπτώσεις της επιβολής των παραπάνω εισφορών σε επενδυτές που προβληματίζονται στο αν θα προχωρήσουν ή όχι στην κατασκευή του σταθμού τους, θα πάρουμε 2 παραδείγματα φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 100 kWp που κατασκευάζονται τώρα. Για τα δύο αυτά παραδείγματα θα θεωρήσουμε συμβάσεις υπογεγραμμένες με τον ΔΕΣΜΗΕ:

  1. στο διάστημα από 1/8/2011 έως 31/1/2012 δηλαδή τιμή 0.39489 €/kWh  καθώς και
  2. στο διάστημα από 1/2/2012 έως 31/8/2012 δηλαδή  τιμή 0.3286 €/kWh


Η πρώτη σύμβαση επιβαρύνεται με έκτακτη εισφορά για δύο χρόνια ύψους 30% και η δεύτερη με 27%.


Ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός είναι με σχετικά οικονομικά υλικά και ο δεύτερος με ακριβότερα. Συγκεκριμένα οι συνολικοί ενδεικτικοί προϋπολογισμοί για τα δύο συστήματα έχουν ως εξής:

Προϋπολογισμός Φωτοβολταϊκού Σταθμού

Σαν υπόθεση εργασίας για τις εκτίμηση των αποδόσεων θα πάρουμε δύο σενάρια: Το ένα είναι ότι η έκτακτη εισφορά θα παραμείνει για δύο χρόνια, όπως ψηφίστηκε, και το δεύτερο σενάριο ότι θα μείνει και για τα 20 χρόνια λειτουργίας του σταθμού.


Για την εκτίμηση των αποδόσεων των επενδύσεων γίνονται οι εξής υποθέσεις:
Δεδομένα Επιχειρημαικού Σχεδίου

Με βάση τα παραπάνω οι αποδόσεις για το Οικονομικό Σύστημα Α έχουν ως εξής:

Αποτελέσματα Οικονομικού

Αντίστοιχα οι αποδόσεις για το ακριβό Σύστημα Β έχουν ως εξής:

Αποτελέσματα Ακριβού

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ακόμα και στις δυσμενέστερες περιπτώσεις παραμένει μία άριστη επένδυση με υψηλούς βαθμούς απόδοσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενεργοποιήσεις Ιουλίου - Αυγούστου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Καλαμάτα 09/08/2012

Άλλα 10 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Ιούλιο και Αυγούστου 2012.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 03/08/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100 kW στη Μικρή Μαντίνεια, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 10/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

Την 16/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.85 kW σε στέγη στη Μικρή Μαντίνεια, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 16/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.16 kW σε δώμα στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.

Την 19/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.85 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

Την 20/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.95 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 31/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.84 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 31/07/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε δώμα στο Φουρφουρά Ρεθύμνης.

Την 09/08/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 09/08/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Αριοχώρι Μεσσηνίας.

Ενεργοποιήσεις Μαΐου - Ιουνίου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Καλαμάτα 09/06/2012

Άλλα 16 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Μαΐο και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2012.

Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 02/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100 kW σε κτήριο στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας.

Την 14/05/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καρδαμύλη Μεσσηνίας.

Την 05/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στο Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Την 05/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα  στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

Την 05/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.0 kW σε στέγη στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας.

Την 06/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 06/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.

Την 08/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στο Εξοχικό στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Την 09/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 09/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 77.28 kW στη Μικρή Μαντίνεια Μεσσηνίας.

Την 22/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό  σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην Άνω Άμφεια Μεσσηνίας.

Την 27/06/2012 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό  σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην Μάλτα Μεσσηνίας.

<< Start < Previous 1 2 3 4 Next > End >>
Results 10 - 18 of 31

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )