Αρχική Νέα Εταιρικά Νέα

Εταιρικά Νέα

Ενεργοποιήσεις Οκτωβρίου- Νοεμβρίου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Καλαμάτα 30/11/2011

Άλλα 13 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Οκτώβριο και Νοέμβριο.


Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 06/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στην περιοχή Αίπεια Μεσσηνίας.

Την 11/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.

Την 24/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.

Την 24/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Ελαιοχωρίου Μεσσηνίας.

Την 28/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στα Τσουκαλαίϊκα Μεσσηνίας.

Την 29/10/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα ΑρφαράΜεσσηνίας.

Την 11/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Άνθεια Μεσσηνίας.

Την 11/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Άνθεια Μεσσηνίας.

Την 11/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στην περιοχή Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Την 13/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 19.88 kW σε γήπεδο στην περιοχή Κρεμμυδίων Μεσσηνίας.

Την 13/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Καλαμάτα.

Την 13/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε στέγη στην περιοχή Παλαιόχωρα Αβίας.

Την 15/11/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε στέγη στην Καλαμάτα.

Ενεργοποιήσεις Σεπτεμβρίου- Αυγούστου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Καλαμάτα 13/09/2011

Άλλα 4 φωτοβολταϊκά συστήματα ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay κατά τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο.


Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 01/08/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Βέργας Καλαμάτας.

Την 11/08/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην περιοχή Απροχώματος Καλαμάτας.

Την 08/09/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στου Χανδρινού Μεσσηνίας.

Την 13/09/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Βέργας Καλαμάτας.

Ενεργοποιήσεις Ιουλίου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Καλαμάτα 15/07/2011

Άλλα 9 φωτοβολταϊκά συστήματα (8 σε κτήρια και 1 σε γήπεδο) ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:

Την 02/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.90 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας

Την 03/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας

Την 03/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Ρίγκλια Μεσσηνίας

Την 04/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στη Μικρή Μαντίνεια

Την 04/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε δώμα στην Καλαμάτα Μεσσηνίας

Την 05/07/2011 ενεργοποιήθηκε Φωτοβολταϊκό πάρκο με trackers ισχύος 19.8 kW σε γήπεδο στην περιοχή Χατζή Μεσσηνίας.Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την HeliosRES

Την 08/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα & στέγη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Την 13/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 6.35 kW σε στέγη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Την 15/07/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στα Αρφαρά Μεσσηνίας.

Ενεργοποιήσεις Μαϊου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτήρια

Καλαμάτα 06/05/2011

Άλλα πέντε φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay το πρώτο δεκαήμερο του Μαϊου.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:


Την 02/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.89 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Την 02/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Την 02/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 8.46 kW σε δώμα στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας

Την 03/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kW σε δώμα στα Αρφαρά Μεσσηνίας

Την 06/05/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.50 kW σε στέγη στα Τουρκολέκα Αρκαδίας

Ενεργοποιήσεις Απριλίου Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτήρια

Καλαμάτα 30/04/2011

Άλλα επτά φωτοβολταϊκά συστήματα σε κτήρια ενεργοποιήθηκαν επιτυχώς από την SolarWay τον Απρίλιο στη Μεσσηνία.
Συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκαν και μπήκαν σε παραγωγή τα ακόλουθα συστήματα:


Την 07/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε στέγη στα Τσουκαλαϊικα Μεσσηνίας

Την 08/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε δώμα στην περιοχή Λέικα Καλαμάτας.

Την 08/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.88 kW σε στέγη στην Άνθεια Μεσσηνίας.

Την 21/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε δώμα στην περιοχή Γιαννιτσάνικα Καλαμάτας.

Την 21/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  4.94 kW σε στέγη στην περιοχή Βέργα Καλαμάτας.

Την 27/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  5.06 kW σε δώμα στην περιοχή Αγία Τριάδα Καλαμάτας.

Την 29/04/2011 ενεργοποιήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος  9.87 kW σε στέγη στον οικισμό Γαμβριά Μεσσηνίας.

<< Start < Previous 1 2 3 4 Next > End >>
Results 19 - 27 of 31

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )