Αρχική Νέα Αλλαγές στο πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια

Αλλαγές στο πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια

Σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια.

Η σημαντικότερη εξ’ αυτών αφορά στη δυνατότητα που δίνεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αλλά και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10 kWp, σε κτήρια ιδιοκτησίας τους.  Αυτό σημαίνει ότι δήμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, σχολεία, νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ μπορούν να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και να αποκτήσουν ένα πρόσθετο ετήσιο έσοδο της τάξης των 7.500 € ετησίως, αλλά και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μία δεύτερη αλλαγή η οποία όμως είναι και αυτονόητη, αφορά στη δυνατότητα τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών συστημάτων εκτός από δώματα, στέγες και στέγαστρα βεράντας όπως μέχρι τώρα ίσχυε, στην πρόσοψη του κτηρίου, σε σκίαστρα αλλά και σε βοηθητικούς χώρους όπως είναι αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ.

Επιπρόσθετα σε μία προσπάθεια να μειωθεί η γραφειοκρατία κατά την υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστημάτων επί κτηρίων, δεν απαιτείται πλέον έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την πολεοδομία. Έτσι η μόνη εγκριτική διαδικασία που απαιτείται πλέον είναι αυτή της ΔΕΗ, η οποία έχει συγκεκριμένα μικρά χρονικά περιθώρια, αλλά και στην πράξη η ΔΕΗ φροντίζει για την άμεση διεκπεραίωση της.

Πρέπει να τονιστεί όμως ότι τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις. Αυτές ισχύουν στο ακέραιο, απλώς η κατάργηση της έγκρισης της πολεοδομίας στοχεύει στην απλοποίηση της διαδικασίας και μόνο.

Δείτε τις αλλαγές εδώ

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )