Αρχική Blog Τι κερδίσαμε σε δύο χρόνια αυτοπαραγωγής (Net-Metering);

Τι κερδίσαμε σε δύο χρόνια αυτοπαραγωγής (Net-Metering);

Καλαμάτα 1 Μαρτίου 2018

Τον περασμένο Οκτώβρη, έκλεισε δύο χρόνια λειτουργίας , ένα Φ/Β σύστημα αυτοπαραγωγής Net-Metering ισχύος 20 kWp, σε δώμα επιχείρησης στην Καλαμάτα. Τι κέρδισε τα δύο αυτά χρονιά η επιχείρηση;

Φωτογραφία Φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής Net-Metering

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα για τα δύο αυτά έτη, έχουν ως εξής:

Συνολική κατανάλωση Ηλεκτρικής ενέργειας: 85,271 kWh
Συνολική παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β: 66,500 kWh
Ενέργεια από Φ/Β σύστημα προς ιδία χρήση: 44,000 kWh
Ποσοστό ιδιοκατανάλωσης: 66%
Μείωση λογαριασμού ρεύματος σε δύο έτη: 7,000 €


Η ενέργεια που παρήγαγε το Φ/Β τα δύο αυτά χρόνια ισοδυναμεί με μείωση εκπομπών CO2 κατά 26 τόνους ή με την φύτευση 223 δέντρων.

Σε οικονομικού όρους, η επιχείρηση κέρδισε πάνω από 7,000 € τα δύο αυτά χρόνια, από την μείωση στον λογαριασμό ρεύματος.  Καθώς το έργο είχε χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ κατά 50%, αναμένεται μέσα στον επόμενο χρόνο να κάνει απόσβεση της επένδυσης της, όπως φαίνεται και στο γράφημα της στάθμης κεφαλαίου.

Η επιχείρηση αναμένεται στο σύνολο της 25-ετίας να έχει οικονομικό όφελος πάνω από 100,000 €, έχοντας μάλιστα αποπληρώσει το Φ/Β σύστημα και αφού αφαιρεθούν τα εκτιμώμενα λειτουργικά κόστη.

Στάθμη κεφαλαίου Φ/Β συστήματος

Η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  της επιχείρησης καθώς και η μηνιαία παραγωγή του Φ/Β συστήματος έχουν ως εξής:

Μέση μηνιαία κατανάλωση και παραγωγή από Φ/Β

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )