Αρχική Νέα Φυσικό αέριο και ανανεώσιμες παίρνουν τα ηνία στην ΕΕ - Το βασικό σενάριο της Κομισιόν

Φυσικό αέριο και ανανεώσιμες παίρνουν τα ηνία στην ΕΕ - Το βασικό σενάριο της Κομισιόν

22/8/2016

Τα αιολικά και φωτοβολταϊκά θα καλύπτουν το 19% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 2020, το 25% το 2030 και το 36% το 2050. Όσο για το σύνολο των τεχνολογιών ΑΠΕ, τα αντίστοιχα χρονικά ορόσημα θα καλύπτουν περίπου 38% το 2020, 43% το 2030 και 53% το 2050.

Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των μελών της ΕΕ είναι το κύριο χαρακτηριστικό του επικαιροποιημένου σεναρίου αναφοράς για τα μεγέθη της ενεργειακής ζήτησης και παραγωγής και την εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν.

Εκτός από τον αυξανόμενο ρόλο των ΑΠΕ, το σενάριο προβλέπει επίσης ότι το φυσικό αέριο διατηρεί τον ρόλο του στην παραγωγή ηλεκτρισμού ως το 2030, και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το 2015. Αντίθετα με το καύσιμο αυτό, η συμμετοχή των άλλων ορυκτών καυσίμων θα μειώνεται σταδιακά, ενώ η παραγωγή των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής διατηρείται σταθερή.

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ, το σενάριο αναφοράς προβλέπει μια αύξηση των εισαγωγών από 53% το 2010 σε 58% το 2050, εξ αιτίας της μείωσης της παραγωγής υδρογονανθράκων στην ΕΕ. Σημειώνει ωστόσο ότι η εξάρτηση αυτή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, εάν δεν επιτυγχανόταν η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ και δεν έφερναν αποτελέσματα οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Ειδικότερα για το φυσικό αέριο, το σενάριο προβλέπει διατήρηση τη κατανάλωσης στα επίπεδα των 430 δισ. κ.μ. τον χρόνο μέχρι το 2020, και ελαφρά μείωση στα 412 δισ. κ.μ. το 2030.

Ενδιαφέρον έχουν τα όσα προκύπτουν για τα αποτελέσματα των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, την τεχνολογική ανάπτυξη και τη λειτουργία της αγοράς. Προβλέπει συγκεκριμένα το σενάριο ότι σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο θα συνεχιστεί η αποσύνδεση της ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας από την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος, καθώς το αντίθετο συνέβαινε πριν από την εφαρμογή των πολιτικών εξοικονόμησης. Συγκρινόμενα τα αντίστοιχα μεγέθη με βάση το 100 το 2005, το 2030 το ΑΕΠ θα βρίσκεται στο 128 και η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στο 84. Το δε 2050, τα αντίστοιχα μεγέθη θα είναι 180 και 84.

Περισσότερο συγκρίσιμα είναι τα ποσοστά μείωσης στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας) που αναφέρει η μελέτη. Αυτή το 2020 θα ανέλθει σε 18,4% έναντι του 2007, το οποίο ωστόσο υπολείπεται από τον στόχο του 20% που έχει θέσει η ΕΕ. Το δε 2030, η μείωση έναντι του 2007 υπολογίζεται σε 23,9%.

Τέλος και σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα, το 2030 οι μεταφορές και οι κατοικίες θα συνεχίσουν να απορροφούν τη μερίδα του λέοντος, με 32% και 27%, ποσοστά που είναι σχεδόν αντίστοιχα με του 2005 και τα σημερινά (31%, 26%). Αντίθετα, η βιομηχανία θα μειώσει τη ζήτηση σε σχέση με το 2005 από 28% σε 25% το 2030 και 23% το 2050, ενώ οι υπηρεσίες θα αυξήσουν ελαφρά τη ζήτηση, από 15% το 2005, σε 16% το 2020, και 17% το 2030, '40 και '50.

Πηγή: euro2day.gr

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )