Αρχική Η Εταιρεία Συντήρηση

Συντήρηση

Η συντήρηση ως έννοια είναι απόλυτα συνδεδεμένη με πολλές διαδικασίες, καταστάσεις και πράγματα στη ζωή μας. Συντήρηση κάνουμε στα κτήρια, στο αυτοκίνητο, στον υπολογιστή, στους πυροσβεστήρες, στα έργα τέχνης, στους αυτοκινητόδρομους, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στο ίδιο το σώμα μας. Η σωστή συντήρηση προσδίδει μακροζωία, πιο αποτελεσματική λειτουργία και μείωση προβλημάτων σε όλους τους τομείς.

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Η συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι αναγκαία συνθήκη ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία  της μονάδος παραγωγής. Ο τομέας της συντήρησης αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της σωστής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια και μέγιστη απόδοση του συστήματος.
Επομένως η συντήρηση της φωτοβολταϊκής μας μονάδας είναι μια απαραίτητη και χαμηλού κόστους διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουμε:
 • Άμεση διάγνωση και εντοπισμό πιθανής βλάβης ή δυσλειτουργίας με ταχεία αποκατάσταση
 • Μείωση πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό
 • Μείωση πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων
 • Μηδενική απώλεια ηλιοφάνειας και κατ’ επέκταση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται (κάθε χαμένο λεπτό ηλιοφάνειας είναι χαμένο έσοδο για πάντα)
 • Επιμήκυνση χρόνου ζωής εξοπλισμού
 • Τήρηση των όρων εγγύησης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης
 • Διατήρηση ημερολογιακών στατιστικών και τεχνικών αναφορών για κάθε χρήση
 • Διασφάλιση της ορθής καθημερινής λειτουργίας με στόχο  την υψηλότερη απόδοση του συστήματος
 • Διασφάλιση ισχύος των όρων του ασφαλιστικού συμβολαίου


Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Πέρα  από τις παραπάνω παραμέτρους που αφορούν την ασφάλεια όλων  και τη διασφάλιση της επένδυσης, η διαδικασία της συντήρησης και η ύπαρξη αντίστοιχου συμβολαίου από εξειδικευμένη εταιρεία προβλέπεται από το νόμο για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Άρθρο 5, Φεκ 470), ενώ  τίθεται ως προαπαιτούμενο,  προκειμένου ο ιδιοκτήτης της μονάδας να λάβει την αποζημίωση του, τόσο από πλευράς εγγύησης υλικού όσο και από την ασφαλιστική του εταιρεία σε περίπτωση ζημίας.

Τμήμα Συντήρησης SolarWay

Το Τμήμα Συντήρησης της SolarWay δημιουργήθηκε ήδη από το 2010 με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ΦΒ σταθμών που κατασκεύασε η SolarWay για τους πελάτες της.
Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ΦΒ σταθμού σας.  Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες Φ/Β σταθμών όπως είναι η Sunlight ABEE , η HeliosRes, η EDF EN Services Greece, η Renewable Energy Sources, η Profelm κλπ έχουν αναθέσει την συντήρηση των Φ/Β σταθμών των πελατών τους στη Μεσσηνία, στην SolarWay.
H SolarWay συντηρεί πάνω από 5 MW Φωτοβολταϊκών Σταθμών που περιλαμβάνουν, πάνω από 60 Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος από 100 kWp έως 400 kWp. Επίσης η SolarWay έχει αναλάβει τη συντήρηση σε πάνω από 100 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες ισχύος μέχρι 20 kWp.

Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς περαιτέρω δέσμευση, για να σας δώσουμε την λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Τι περιλαμβάνει

Το πακέτο των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Συντήρησης περιλαμβάνει:
 • Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού,
 • Τηλεπαρακολούθηση του σταθμού,
 • Άμεση εχνική υποστήριξη σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών ή βλαβών
 • Καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων
Στόχος μας είναι η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης του υπό συντήρηση Φ/Β σταθμού, η προστασία του ηλεκτρομηχανολογικού του εξοπλισμού και η διασφάλιση της επένδυσης σε βάθος χρόνου. 
Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς περαιτέρω δέσμευση, για να σας δώσουμε την λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Προληπτική Συντήρηση

Η προληπτική συντήρηση αφορά σε πλήρη και ενδελεχή έλεγχο της εγκατάστασης σε όλα τα επίπεδα, που περιλαμβάνει: τα φωτοβολταϊκά πάνελ για την λειτουργία τους και την απόδοσή τους, τους αντιστροφείς, τους πίνακες, τις βάσεις στήριξης τις καλωδιώσεις, τις γειώσεις, τα συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, τον συναγερμό, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το σύστημα παρακολούθησης, τα UPS κλπ.
Καμπύλες Τάσης - Ρεύματος ΦΒ
Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνονται
 • Μετρήσεις χαρακτηριστικής καμπύλης τάσεων-ρεύματος (I-V) φωτοβολταϊκών  με χρήση του ειδικού πιστοποιημένου οργάνου
 • Θερμογραφική απεικόνιση φωτοβολταϊκών με χρήση θερμοκάμερας
 • Μετρήσεις αντιστάσεων μόνωση καλωδιώσεων
Εικόνες από θερμοκάμερα

Μετά το πέρας της προληπτικής συντήρησης, σας παραδίδεται αναλυτική τεχνική έκθεση συντήρησης που περιλαμβάνει ενδεικτικά:

 • Λίστα ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν
 • Επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προληπτική συντήρηση
 • Ευρήματα προληπτικής συντήρησης
 • Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και ανάλυση αυτών
 • Προτάσεις για βελτίωση και περαιτέρω προτεινόμενες ενέργειες.
 • Έκθεση για την παραγωγή του προηγηθέντος διαστήματος, η οποία περιέχει συγκρίσεις με τις εκτιμήσεις παραγωγής, με προηγούμενες περιόδους και με γειτονικού σταθμούς.

H SolarWay διατηρεί Ημερολόγιο Συντήρησης του Φ/Β σταθμού, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του Φ/Β σταθμού και συμπληρώνεται αμέσως μετά την εκτέλεση οιονδήποτε εργασιών ή επισκέψεων στο σταθμό.
Εικόνα ηλεκτροφωταύγειας EL

Τηλεπαρακολούθηση

Η SolarWay παρακολουθεί την λειτουργία του σταθμού απομακρυσμένα, μέσω του συστήματος τηλεμετρίας. Ελέγχονται όλες οι βασικές παράμετροι λειτουργίας και όπου κρίνεται σκόπιμο γίνονται ρυθμίσεις.
Καθημερινά θα αναλύεται η ημερήσια παραγωγή σε σύγκριση με την ηλιοφάνεια της περιοχής, την απόδοσης γειτονικών σταθμών καθώς και τα ιστορικά δεδομένα, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ενδεχόμενες δυσλειτουργίες.

Tεχνική υποστήριξη

Σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς είτε μέσω της Παρακολούθησης Λειτουργίας είτε μέσω τηλεφωνικής κλήσης, προερχόμενης από φυσικό ή μη αίτιο ή λόγω ελαττωματικής λειτουργίας και η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από απόσταση, πραγματοποιείται άμεσα επίσκεψη τεχνικού στο χώρο του έργου. Είμαστε δίπλα σας και μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα, σε χρόνο μικρότερο των 12 ωρών, για την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας, χωρίς περαιτέρω δέσμευση, για να σας δώσουμε την λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )