Αρχική Η Εταιρεία Συντήρηση

Συντήρηση

Γιατί συντήρηση;
Η συντήρηση ως έννοια είναι απόλυτα συνδεδεμένη με πολλές διαδικασίες, καταστάσεις και πράγματα στη ζωή μας. Συντήρηση κάνουμε στα κτήρια, στο αυτοκίνητο, στον υπολογιστή, στους πυροσβεστήρες, στα έργα τέχνης, στους αυτοκινητόδρομους, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, στο ίδιο το σώμα μας. Η σωστή συντήρηση προσδίδει μακροζωία, πιο αποτελεσματική λειτουργία και μείωση προβλημάτων σε όλους τους τομείς.


Η συντήρηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι αναγκαία συνθήκη ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία  της μονάδος παραγωγής. Ο τομέας της συντήρησης αποτελεί μικρό μόνο τμήμα του συνολικού προϋπολογισμού της σωστής εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας προκειμένου να επιτευχθεί μακροχρόνια και μέγιστη απόδοση του συστήματος.


Επομένως η συντήρηση της φωτοβολταϊκής μας μονάδας είναι μια απαραίτητη και χαμηλού κόστους διαδικασία με την οποία επιτυγχάνουμε:
•    Άμεση διάγνωση και εντοπισμός πιθανής βλάβης ή δυσλειτουργίας με ταχεία αποκατάσταση
•    Μείωση πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων στον εξοπλισμό
•    Μείωση πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων
•    Μηδενική απώλεια ηλιοφάνειας και κατ’ επέκταση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται (κάθε χαμένο λεπτό ηλιοφάνειας είναι χαμένο έσοδο για πάντα)
•    Επιμήκυνση χρόνου ζωής εξοπλισμού
•    Τήρηση των όρων εγγύησης του εξοπλισμού και της εγκατάστασης
•    Διατήρηση ημερολογιακών στατιστικών και τεχνικών αναφορών για κάθε χρήση
•    Διασφάλιση της ορθής καθημερινής λειτουργίας με στόχο  την υψηλότερη απόδοση του συστήματος
•    Διασφάλιση ισχύος των όρων του ασφαλιστικού συμβολαίου
Πέρα  από τις παραπάνω παραμέτρους που αφορούν την ασφάλεια όλων  και τη διασφάλιση της επένδυσης, η διαδικασία της συντήρησης και η ύπαρξη αντίστοιχου συμβολαίου από εξειδικευμένη εταιρία προβλέπεται από το νόμο για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Άρθρο 5, Φεκ 470), ενώ  τίθεται ως προαπαιτούμενο   προκειμένου ο ιδιοκτήτης της μονάδας να λάβει την αποζημίωση του, τόσο από πλευράς εγγύησης υλικού όσο και από την ασφαλιστική του εταιρία σε περίπτωση ζημίας.

Τμήμα Συντήρησης της SolarWay

Το Τμήμα Συντήρησης της SolarWay δημιουργήθηκε ήδη από το 2010 με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ΦΒ σταθμών που κατασκεύασε η SolarWay για τους πελάτες της.


Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ΦΒ σταθμού σας.  Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ΦΒ σταθμών όπως είναι η Sunlight ABEE και η HeliosRes έχουν αναθέσει την συντήρηση των ΦΒ σταθμών των πελατών τους στη Μεσσηνία στην SolarWay.


H SolarWay έχει αναλάβει τη συντήρηση σε πάνω από 30 Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 100 kWp, σε 1 Φ/Β σταθμό ισχύος 400 kWp και σε συνεργασία με την Sunlight ABEE έχει αναλάβει την συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW στην περιοχή της ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Επίσης η SolarWay έχει αναλάβει τη συντήρηση σε 50 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες ισχύος μέχρι 10 kWp
Η SolarWay είναι στη διαδικασία να λάβει πιστοποίηση από οργανισμό επιθεώρησης και πιστοποίησης, για τις υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει στους πελάτες της με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008.

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )