Αρχική υποστηριξη

Υποστήριξη και Συντήρηση

Η SolarWay μπορεί να αναλάβει την προληπτική συντήρηση, παρακολούθηση και υποστήριξη του συστήματος σας.

Το Τμήμα Συντήρησης της SolarWay δημιουργήθηκε ήδη από το 2010 με σκοπό να καλύψει τις απαιτήσεις εγγυήσεων καλής λειτουργίας των ΦΒ σταθμών που κατασκεύασε η SolarWay για τους πελάτες της.


Η οργάνωση, η εμπειρία, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Τμήματος Συντηρήσεων αποτελούν τα εχέγγυα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ΦΒ σταθμού σας.  Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ΦΒ σταθμών όπως είναι η Sunlight ABEE και η HeliosRes έχουν αναθέσει την συντήρηση των ΦΒ σταθμών των πελατών τους στη Μεσσηνία στην SolarWay.


H SolarWay έχει αναλάβει τη συντήρηση σε πάνω από 40 Φωτοβολταϊκού σταθμούς ισχύος 100 kWp, σε 1 Φ/Β σταθμό ισχύος 400 kWp και σε συνεργασία με την Sunlight ABEE έχει αναλάβει την συντήρηση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2 MW στην περιοχή της ΒΙΠΕ Μελιγαλά. Επίσης η SolarWay έχει αναλάβει τη συντήρηση σε 50 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες ισχύος μέχρι 10 kWp


Η SolarWay είναι στη διαδικασία να λάβει πιστοποίηση από οργανισμό επιθεώρησης και πιστοποίησης, για τις υπηρεσίες συντήρησης που παρέχει στους πελάτες της με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008.

Ενημερωτικά Δελτία

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία με όλα τα νέα και τις εξελίξεις γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα εγγραφείτε στη λίστα newsletter της Solarway.
ΕΓΓΡΑΦΗ ( πατήστε εδώ )

Κέντρο Λήψης

Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία όπως νόμους, διατάξεις, αιτήσεις που διέπουν τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα. ( πατήστε εδώ )